Home

Copyright © All Rights Reserved By MHM Consulting

Consulting ofwel adviesverlening bij MHM is gericht op het laten functioneren van een bedrijf aan zijn volle potentieel.

  •  

Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van een verscheidenheid aan HRM technieken en het geven van coaching aan personeel en/of management.

  •  

Wij gaan hier onze expertise aanwenden om op uw vraag mogelijke punten van inefficiëntie binnen het bedrijf vast te stellen, te analyseren en op basis daarvan op maat gemaakte oplossingen voor te dragen.

  •  

Hier wordt steeds gemikt op een maximale return on investment.

Coaching ofwel training bij MHM gaat zich zowel richten op bedrijven als individuen.

  •  

Hier gaan we in samenspraak met het bedrijf of het individu vaststellen welke doelen er op welke termijn willen bereikt worden.

  •  

Op basis daarvan gaan wij bij MHM analyseren welke kennis en vaardigheden hierbij noodzakelijk zijn en deze vervolgens gaan ontwikkelen of verder gaan cultiveren.

  •  

Klik voor meer informatie over welke trainingen er bij MHM aangeboden worden op bovenstaande link.

Counseling ofwel therapie bij MHM zal zich enkel richten op het individu.

  •  

Hiervoor kan u bij MHM beroep doen op therapeuten met een verschillende achtergrond, gaande van psychologen naar psychotherapeuten tot life coaches.

  •  

Aangezien wij bij MHM maatwerk voorop stellen zal hier afhankelijk van de noden van de cliënt een bepaald behandelingstaject worden voorgesteld.

  •  

Dit behandelingstraject kan samengesteld worden door invloeden van verschillende wetenschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen.