Over

Copyright © All Rights Reserved By MHM Consulting

 

 

 

 

MHM is een bedrijf dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een organisatie met drie substructuren die allemaal een gemeenschappelijke oriëntatie hebben, namelijk die van het raad geven en ondersteunen van individuen en bedrijven.

 

Voor we deze substructuren iets nader gaan toelichten gaan we het eerst hebben over de werkwijze bij MHM in het algemeen. Het credo van MHM luidt ‘Wetenschap toepassen’ en houdt in dat elk van onze substructuren hun werkwijzen en methoden diep verankerd zijn in de wetenschap. Met andere woorden houd dit in dat wij methodologisch te werk gaan volgens de principes en technieken waarvan de academische wetenschap ons aangetoond heeft dat ze werken.

 

Vaak zien we dat bij de concurrentie om een veelvoud aan redenen de wetenschap niet altijd de aandacht krijgt die ze verdiend en dat dit vaak resulteert in het leveren van suboptimale en soms ronduit tegenvallende diensten. Het belang van wetenschappelijk werken kan volgens ons dan ook niet voldoende benadrukt worden. Om deze wetenschappelijke werkwijze te gaan kunnen garanderen werken we dan ook samen met een select team van wetenschappelijk opgeleide medewerkers.

 

Vervolgens gaan we kort de verschillende substructuren binnen MHM gaan toelichten. Zoals gezegd gaat het hier om een zeer beknopte beschrijving die enkel dient om een indicatie te geven van waarvoor de substructuur staat. Uitgebreide toelichting over elk van onze substructuren kan u steeds terugvinden onder het met de substructuur corresponderende tabblad binnen het paginamenu.

 

De eerste substructuur MHM consulting zal zich gaan toeleggen op het raad geven aan middelgrote en grote ondernemingen met betrekking tot human resources management (HRM). Binnen dit kader zijn wij in het bijzonder gespecialiseerd in personeelswerving en personeelsselectie, dit specifiek voor commerciële profielen en middenkaderfuncties bij middelgrote en grote bedrijven.

 

Onze tweede substructuur behelst MHM coaching. Deze afdeling staat in voor het geven van seminaries en training met betrekking tot een breed en divers aantal onderwerpen. Deze seminaries en trainingen zijn zowel gericht op organisaties, bedrijven als particuliere individuen en steeds gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.

 

MHM counseling is de laatste substructuur van de drie, deze tak houdt zich bezig met therapie in de brede vorm van het woord. De verschillende therapeutische invalshoeken zijn voornamelijk (klinisch) psychologisch van aard, maar sommigen bevatten ook elementen uit aangrenzende vakgebieden als de evolutionaire psychologie, de sociale psychologie en de antropologie.

 

Voor uitgebreidere informatie over één van onze substructuren kan u steeds terecht op de daartoe gewijde pagina. Ook meer informatie over de organisatiestructuur zal u kunnen bekomen, dit onder het kopje ‘organisatiestructuur’.