Zelfvertrouwen kinderen en jongeren

Copyright © All Rights Reserved By MHM Consulting

Aangezien het gezegde 'jong geleerd, oud gedaan' zeker opgaat voor zelfvertrouwen hebben we bij MHM consutling een apparte opleiding voor jongeren. Deze opleiding bestaat ondertussen al enkele jaren en is vrij uniek in België. Aangezien jongeren vaak meer openstaan voor nieuwe informatie en minder gevormd zijn door ervaring hebben we reeds ongelooflijke resultaten kunnen boeken bij deze doelgroep.

 

In deze training gaan we een onderscheid maken tussen kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren ouder dan 12 jaar, daar zoals vanzelf spreekt de verschillen tussen deze leeftijdsgroepen enorm zijn. Maar ook binnen deze leeftijdscategorieën zijn de verschillen in ontwikkeling enorm groot. Het is daarom dat er enkel een “richttraining” bestaat binnen deze leeftijdsgroepen daar er van een zeer sterke gepersonaliseerde werking gebruik gemaakt wordt bij MHM consulting. Het is compleet zinloos aan een bepaald traject vast te houden ‘ontworpen’ voor kinderen of jongeren van een bepaalde leeftijd omdat de ontwikkeling van elke kind en elke jongere bijzonder individueel en persoonlijk verloop, nog meer dan dat dit bij volwassenen het geval is.

 

Vanzelfsprekend zal een bijkomende factor bij deze vorm van consulting erin bestaan dat de ouder(s) een zeer grote rol van betekenis zullen spelen. Om die reden zal er binnen dit traject zowel een deel opleiding specifiek voor kind/jongere en ouder zijn. Omdat het gevoel van controle en zelfredzaamheid van absoluut belang is binnen onze trajecten zullen er u en uw kind technieken worden aangeleerd die jullie zelf in het leven van alle dag kunnen gaan gebruiken om zo uw afhankelijkheid van anderen tot een absoluut minimum te herleiden.

 

Wens je meer informatie over deze opleiding zelfvertrouwen bij jongeren, ga dan naar de contact pagina op deze site en kies uit de verschillende contacteermodaliteiten.

 

 

Coaching zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.