logica volwassenen

Copyright © All Rights Reserved By MHM Consulting

MHM coaching richt zich op het geven van coachings (trainingen) en seminaries naar individuen en groepen toe. Deze individuen en groepen kunnen particulieren (non professionelen) zijn of deel uitmaken van een bedrijf. Zo zijn er coachings gericht op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zowel als er coachings ontwikkeld zijn tot toename van de logica in beslissingsnames. Een uitgebreid overzicht van welke coachings en seminaries wij bij MHM coaching aanbieden vindt u onderaan deze pagina. Eerst zullen we echter even toelichten welke filosofie MHM coaching aanhangt.

 

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat het gebruik van één formule voor verschillende persoonlijkheden en doelgroepen met elk hun verschillende doelstellingen niet werkt en slechts efficiënt is voor een klein deel van de populatie die beroep doet op coaching diensten. Desondanks zien we dat de concurrentie vaak halsstarrig vasthoud aan dit ‘one size fits all’ principe van werken. Het is onder andere hier dat wij ons onderscheiden doordat wij gerichte coachings aanbieden per cliënt en per doelgroep en daarbovenop ook de mogelijkheid bieden voor intensievere individuele coachings.

 

Een tweede punt waar wij ons onderscheiden is de wetenschappelijke manier waarop wij bij MHM coaching werken. De coaching technieken en methoden die wij gebruiken hebben een stevige wetenschappelijke onderbouw en worden voortdurend up to date gehouden door het incorporeren van de nieuwste technieken uit de onderwijs, gezondheids, levensloop , klinische, sociale en bedrijfspsychologie, maar ook uit andere wetenschappelijke disciplines die hun belang voor coaching reeds ten volle bewezen hebben.

 

Het is dan ook niet te verwonderen dat MHM coaching enkel werkt met geschoolde professionals die voorzien zijn van de nodige ervaring en knowhow en daarbovenop een aangeboren empathische fijngevoeligheid bezitten. Wij geloven namelijk dat men onmogelijk een coach als geloofwaardig kan zien wanneer deze zelf niet meester is in die vaardigheden waarin hij coached. Aangezien er slechts een klein percentage van de voorhanden zijnde coaches voldoet aan onze hoge maatstaven zal het u dan ook niet verbazen dat we werken met een klein maar kwalitatief zeer hoogstaand team van coaches.

 

Coaching logica voor volwassenen.