Consulting

Copyright © All Rights Reserved By MHM Consulting

 

 

MHM Consulting is uitsluitend gericht op bedrijven (klein en groot) en heeft als doel de rentabiliteit van uw bedrijf te maximaliseren. Om dit te gaan doen gaan we gebruik maken van een veelheid aan wetenschappelijke beproefde technieken die terug te voeren zijn op Strategic human resources management (SHRM) en bedrijfsmanagement.

 

Onze specialisatie echter bestaat in de werving en selectie van werknemers (headhunting). Hier gaan we uit van strategic human resources management (SHRM). In het hart van deze techniek ligt het principe van strategische werving en strategische selectie. Dit houdt in dat wij op basis van de strategie, cultuur en ideologie van jouw bedrijf op zoek gaan naar medewerkers die hierin passen. Dit gaan wij bewerkstelligen door snel en efficiënt die doelgroepen te gaan omschrijven en vervolgens te bereiken die aansluiten bij jouw bedrijf. Binnen deze doelgroep zullen dan op basis van selectiepsychologische technieken de juiste individuen geselecteerd worden, dit ook weer met het oog op een goede person – organisation fif (P-O fit). Een goede P-O fit leidt tot gemotiveerde, hardwerkende en geëngageerde medewerkers, hierdoor zullen verloopcijfers en absenteïsme afnemen en zal de bedrijfsomzet significant toenemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste troef binnen MHM echter bestaat uit ons menselijke kapitaal van hoogopgeleide medewerkers met ruime ervaring binnen het bedrijfsleven. Het zijn zij die door hun opleiding, ervaring en knowhow de wetenschappelijke methoden maximaal zullen doen renderen.

 

Het accent bij MHM consulting ligt op kostenefficiëntie en op maximale return on investment (ROI). Kostenefficiëntie gaan we realiseren door de benodigde interventies niet talrijker en tijdrovender te maken dan noodzakelijk is voor het hebben van hun gewenste effect. ROI gaan we realiseren door ervoor te zorgen dat er een veelvoud van de gemaakte investering wordt gerecupereerd. Dit zal gerealiseerd worden op zowel een directe (meer cliënteel, meer inkomsten) als indirecte manier (minder personeelsverloop, minder absenteïsme).

 

Naast deze bedrijfsinterventionele technieken zullen we ook nog een beperkt aantal andere diensten aanbieden waar MHM consulting zich in bekwaamd heeft en die de gezondheid van eender welk bedrijf (groot of klein) ten goede zal komen.

 

Twijfel je eraan of MHM consulting ook voor jouw bedrijf een verschil kan maken, aarzel dan niet om op een vrijblijvende manier meer informatie te bekomen over onze diensten door contact op te nemen via één van onze contactmodaliteiten.

Wat wordt verstaan onder consulting bij MHM?